Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Telefonní číslo / Phone number:

Email:

Ulice a číslo popisné / Street and Number:

Přihláška do týmu TCSE

TCSE Team Application Form


Rodné číslo / National Identification Number:

Příjmení / Surname:

Jméno / First Name:

Osobní údaje / Personal Data

Kontaktní údaje / Contact Data

Město / City:

PSČ / ZIP:

Provozní údaje / Operational Data

Mám zájem o turnaj / Tournaments I'd Like To Apply For:

Prague Games

Czech Open

Prague Masters

Ubytování / Accommodation:

Preferovaná velikost trička / Preferred T-Shirt Size:

Doplňkové údaje - nepovinné / Additional Information - Optional

Chtěl bych být na hale s / I Would Like To Work With:

Dobrovolné možnosti / Voluntary Options:

Mám k dispozici vlastní notebook s wifi a jsem ochotný/á ho vzít s sebou.

I have my own laptop with wifi connection and I can take it with me.

Jsem ochotný/á provádět informační hlášení během hry.

I am able and want to make public announcements during matches.

Jsem ochotný/á pouštět hudbu během přestávkového programu.

I am able and want to play music during breaks.

Poznámka / Comment:

Jazyky, kterými se dorozumím / Languages I Can Speak:

Moje znalosti florbalu jsou / My Floorball Knowledge Is:

Datum narození (jen cizinci) / Birthday (foreigners only):

Země / Country:

Mám zájem o obsluhu videokamery při zajištění video přenosů. /
I am interested in camera operations during video broadcasting.

Info Prague Games Info Czech Open Info Prague Masters